MADE group,s.r.o.
Murgašova 4982/8B

926 01  Sereď


E-mail:
info@madegroup.sk

Web:
www.madegroup.sk

IČO:
44799101
DIČ:
2022861566


Peňažný ústav: Tatrabanka
Číslo účtu: 2620811444/1100, IBAN: SK89 1100 0000 0026 2081 1444, SWIFT (BIC): TATRSKBX

Spoločnosť je registrovaná na Okresnom súde v Trnave, vložka č. 24061/T.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Nie sme platcami DPH.